Danske virksomheder er i stigende grad blevet mere opmærksomme på frivillige foreninger som Danish Nightingale Foundation, og mange ønsker at støtte initiativer i civilsamfundet. Det er en del af CSR- Corporate Social Responsibility, virksomhedens sociale ansvar.

Din virksomhed kan være med til at støtte vores udviklingsprojekter, ved at indgå et samarbejde med os. Jeres bidrag til vores udviklingsprojekt for bedre sundhed i 3.verdens lande kan fradrages i regnskabet som reklame eller markedsføringsudgifter, mod at fremgå med jeres firmanavn på vores hjemmeside og på vores nyhedsbreve.

Kontakt os pr mail, hvis du har lyst til at indgå samarbejde med os, på danish.nightingale.foundationmail.com

Vores sponsorer:

 

Fonden af 24. december 2008.

Jubilærumsfonden af 12. august 1973.

Asaa Skilte, v. Søren Hjelm, Havnegade 9340 Asaa.