LÆR OS AT KENDE

Danish Nightingale Foundation har som formål at udføre frivilligt arbejde af almennyttig karakter, til fordel for civilsamfundet i områder præget af krise og eller fattigdom. Vi vil bidrage til fortsat kapacitetsopbygning af klinikker, som kan forestå den daglige optimering af den samlede pleje og behandling af lokalbefolkningen, for at opnå en universel sundhedsdækning. Vi ønsker at højne graden af sundhed, ved blandt andet at udbrede viden om hygiejne og smittespredning. På den måde kan civilbefolkningen få adgang til livsvigtige sundhedsydelser af høj kvalitet.

Vi ser det som en naturlighed at inddrage sundhedspersonalet på klinikkerne.  Vi ønsker at tilbyde sundhedspersonalet viden om hygiejne, smittespredning og basal sygepleje. At tilegne sig uddannelse og oplæring er af stor vigtighed for alle, og bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og effektive metoder for en bæredygtig udvikling. En forøgelse af udvikling og uddannelse, og fastholdelse af sundhedsarbejdsstyrken fremmer en bæredygtig udvikling.

 

Danish Nightingale Foundation er en NGO, som arbejder uafhængigt af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Til dagligt arbejder vi som intensiv- sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital, og som cand.ling.merc i fransk på Tradium Handelsgymnasium i Randers. I foreningen arbejder vi frivilligt og vi bruger vores ferie på at være udsendt.

Vores organisation har et gensidigt respektfuldt samarbejde med nationale og lokale NGOér i modtagerlandet. Et godt partnerskab styrker den bæredygtige udvikling. Et globalt partnerskab med fælles interesser, der mobiliserer og deler viden og ekspertise, støtter alle lande i at opnå verdensmålene for bæredygtig udvikling, i særdeleshed udviklingslandene.

Vores forening har også tæt samarbejde med andre danske organisationer. Det fremmer et effektivt partnerskab, at dele erfaringer og viden, samt kombinere forskellige indsatsområder i fælles udviklingsprojekter. Samarbejdet med andre organisationer bygger på gensidig respekt for hinandens værdier, viden og erfaringer.

Lisa.PNG

FORMAND

Lisa Fuglsig Paarmann
Intensiv sygeplejerske.

Ansat på intensivt afsnit 103
Aalborg Universitetshospital.

mie.PNG

NÆSTFORMAND

Mie Thorsen
Intensiv sygeplejerske.

Ansat på Intensivt afsnit 103, Aalborg Universitetshospital.

Gitte.PNG

SUPPLEANT

Gitte Lykkegaard Halse
Sygeplejerske. Ansat på Intensivt afsnit R, Aalborg Universitetshospital.

marianne.PNG

BESTYRELSESMEDLEM & TOLK

Marianne Grant

Cand.ling.merc i fransk.

Ansat på Handelsgymnasium i Randers.

Diana.PNG

KASSERER

Diana Paarmann

Pensionist, med erfaring i bl.a. fondsmidler.

SAMARBEJDSPARTNER

Louise Elisabeth Højer Madsen

Kandidatstuderende i it, læring og organisatorisk omstilling.

SAMARBEJDSPARTNER

Idman Mudei

Kandidatstuderende i it, læring
og organisatorisk omstilling

SAMARBEJDSPARTNER

Amalie Rostrup Müller

Selvstændig og freelance med fokus på branding og marketing. Ejer virksomheden Soul Made.