Danish Nightingale Foundation (DANIFO)

Rønhøj 57,

9310 Vodskov

CVR 39126885

danish.nightingale.foundation@gmail.com

©2019 by DanishNightingalefoundation.com 

Vores organisation har som formål, at udføre frivilligt arbejde af almennyttig karakter, til fordel for civilsamfundet i områder præget af krise/ og eller fattigdom. Herunder bidrage til fortsat udvikling af klinikker, der kan forestå den daglige optimering af den samlede pleje/ og eller behandling af lokalbefolkningen. Vi ønsker at højne graden af sundhed, ved blandt andet at vidensdele om hygiejne og smittespredning.

 

Vi ser det som en naturlighed at inddrage sundhedspersonalet på klinikkerne.  Vi ønsker at tilbyde sundhedspersonalet viden om hygiejne og smittespredning, sådan at de efterfølgende kan viderebringe viden. Altså hjælp til selv-hjælp.

 

Vi vil også gerne udbrede viden om god håndhygiejne helt nede i skoleklasserne. Vi påtænker et målrettet undervisningsforløb med de ældste piger i skole/gymnasium. De er jo fremtidens nye gravide, fødende og mødre til småbørn. De vil kunne ændre fremtiden for deres egne børn.

 

Vi vil forsøge at udarbejde undervisningsmateriale, der henvender sig til både den respektive målgruppe, og som tager højde for de vilkår lokalbefolkningen lever i.

Formand: 

Lisa Fuglsig Paarmann. Intensiv sygeplejerske.

Ansat på intensivt afsnit R, Aalborg Universitetshospital.

Næstformand:

Mie Thorsen. Intensiv sygeplejerske.

Ansat på Intensivt afsnit R, Aalborg Universitetshospital.

Suppleant:

Gitte Lykkegaard Halse. Ansat på Intensivt afsnit R, Aalborg Universitetshospital.

Kasserer:

Diana Paarmann. Pensionist, med erfaring i bl.a. fondsmidler.

Bestyrelsesmedlem / tolk:

Marianne Grant. cand.ling.merc i fransk.

Ansat på Handelsgymnasium i Randers.