top of page

Møde med RAV (Redder af verden) | 11. oktober 2019.

Unknown_edited.jpg

Vi har i dag deltaget i et meget inspirerende møde med Dennis, Kivan og Jarl fra RAV.  Vi vil forsøge at komme med forslag til et fælles udviklingsprojekt, hvor vores forskellige kompetencer kommer i spil. RAV har årelang erfaring med førstehjælp, ambulancetjeneste og brand/redningstjeneste som udviklingsprojekter i forskellige udviklingslande, også i Afrika. Vi vil fortsat gerne have fokus på hygiejne og smittespredning, og basal sygepleje. Vi kan med fordel drage nytte af hinandens erfaringer og måske udvikle et fælles projekt. Begge organisationer arbejder hårdt på selve finansieringen af  vores projekter, både gennem private fonde og med ansøgninger til CISU. Her vil vi forhåbentlig også kunne være en hjælp for hinanden. Sammen står vi stærkere.


Hvis du vil vide mere om hvem RAV er, så se her:https://redderafverden.dk/

Vi vil gerne sige tusind tak | 25. juni 2019

Vi vil gerne sige tusind tak for opbakningen til vores første generalforsamling og efterfølgende informationsmøde. Vi havde et fint fremmøde og bød på smørrebrød i pausen. Vi benyttede aftenen til at fortælle om vores organisation, vores rejse og vores vision for fremtiden. Vi fik gode input med fra mødet, som vi kan arbejde videre med, så vi kan opnå vores mål om at udbrede viden om hygiejne og smittespredning. Et projekt som skal tage sin start i Sindian i det sydlige Senegal, men som på sigt kan sprede sig til andre områder. “De Frivilliges Hus” stillede lokaler til rådighed, hvilket vi sætter stor pris på. Her kan du læse mere om hvem “De Frivilliges Hus” er: https://frivillighuset.dk/

informationsmøde_edited.jpg

Vores recognosceringstur er forbi | 8. maj 2019

Billede 03-05-2019 16.27.06.jpg

Vores recognosceringstur er forbi. Vi er kommet hjem med tusindvis af indtryk i både vores hoved og vores hjerte.. Vi har mødt mange inspirerende personer, som udfører sygepleje med passion, som er bemærkelsesværdig. Vi har mødt glade og livsbekræftende mennesker i det lille lokalsamfund og fået en bedre forståelse af deres kultur og ikke mindst af deres levevilkår. Nu følger et stort og spændende arbejde med at udforme et konkret udviklingsprojekt til gavn for kvinder og børn, om hygiejne , smittespredning og sundhed. Derefter kommer en proces med ansøgning om mider til at financiere vores projekt, så tanker kan blive til handling. Vi vil søge hjælp, vejledning og støtte hos CISU. Og vi vil søge fonde og legater. Du kan læse meget mere om vores tur i den rapport som ligger under “arkiv”. 

Peter Attrup fra håndværkerprojektet | 8. april 2019

Håndværkerprojektet.jpg

I kan læse mere om håndværkerprojektet her: Link

Vi har været på besøg hos Peter Attrup fra Håndværkerprojektet på Gasværksvej i Aalborg.

Vi har kendt Peter siden begyndelsen, som i sin tid rådede os til at stifte vores egen forening. Peter har mange års erfaring med nødhjælps- og udviklingsarbejde i udviklingslande i hele verden, og har selv besøgt rigtig mange projekter. Han har hjulpet os med kontakter, fx til Sidy Badji fra Karambenor.

Peter er projektmedarbejder i Håndværkerprojektet, hvor ledige kan være i aktiveringsprojekt med at renovere og klargøre kasseret medicinsk udstyr, som senere bliver pakket i store containere, og sendt til nødhjælps- og udviklingsprojekter i mange lande i samarbejde med Danida.

Håndværkerprojektet er opsamlingssted for medicinsk udstyr af enhver art fra mange forskellige sygehuse og klinikker i Danmark. Det bliver alt sammen sendt videre til 3. verdens lande, hvor det gør uvurderlig stor nytte.

Peter har rejst i rigtig mange lande, og stiftet bekendtskab med rigtig mange kulturer. Han giver os gode råd om rejse, klima og kultur. Og hvis muligheden skulle byde sig, vil vi gerne arbejde videre med andre projekter i verden, sammen med Peter.

Forberedelserne er igang | 10. marts 2019

Link til Redder af verdenen (RAV)

Skærmbillede 2019-03-16 kl. 07.43.50.png

Vi har sat Dennis Kron Pedersen fra “Redder Af Verden”(RAV) og Sidi Badji fra Karambenor stævne, for at søge mere inspiration til vores rekognosceringstur til Senegal.

Dennis fra RAV er netop hjemvendt fra Bignona, hvor han sammen med andre reddere, er igang med at etablere et udviklingsprojekt i at uddanne lokale i det præhospitale område, brandkursus og førstehjælp. Han var gavmild i råd og vejledning om både etablering af udviklingsprojektet, og det at gebærde sig i et fremmed land i forhold til kultur osv.

Sidy Badji fra Karambenor repræsenterer vores kommende samarbejdspartner i Senegal, Adasec. Sidy har et nært forhold til denne organisation og har indtil nu været vores bindeled til Adasec. Adasec er allerede igang med at tilrettelægge et program for os, som ligger klar når vi kommer. De har udset en mindre by, Sindian, som værende aktuel for os at besøge. Sidy har været en stor hjælp for os i hele denne proces med at etablere kontakt til organisationer i Senegal.

Vi er i fuld gang med at søge fonde til vores rekognosceringstur og er i færd med at bestille billetter.

Introduktionsmøde hos CISU

28 januar 2019

Link til CISU

Vi har var til introduktionsmøde hos CISU i Århus. Mødet omhandlede de nye retningslinjer for ansøgning af midler, til både udviklingsarbejde og nød-hjælpsarbejde. Flere interessante organisationer var repræsenteret.

Vi fik viden med os hjem, om hvor vigtigt det er at have en god og stabil samarbejdspartner i det pågældende land. Og at det kan være altafgørende at lave et godt research-arbejde forinden, og forlængelse af det, konkretisere forventningerne til hinanden, partnerne imellem.Vi er også blevet mere bevidste om, hvilken pulje penge vi vil koncentrere os om. Men vi får nok brug for specifik rådgivning forinden ansøgningen.

Rådgiver Nina Lautitzen opfordrede os til at kontakte en specifik NGO i Senegal, der efterspørger samarbejde med sundhedsfaglig baggrund. Det er en organisation, der arbejder i det sydlige Senegal, som er præget af udfordringer med dyrkning af fødevarer, grundet klimaforandringer, hvilket fx fører til underernæring hos børn.

Det er et retning vi helt bestemt vil arbejde videre med.

cisu_folder.jpg

Karambenor Danmark

15. oktober 2018

Vi var i Odense og mødte Sidy Badjl.

Sidy er stifter af Karambenor Danmark, som er en organisation (NGO ) som understøtter udviklingen af Civilsamfundet i Senegal.
Sammen vil vi arbejde på at kunne etablere et udviklingsprojekt i Senegal, med et sygeplejefagligt fokus.
Sidy er et meget inspirerende menneske, som gav os nogle gode input, vi kan arbejde videre med.

Besøg Karambenor hjemmeside

Karambenor Danmark_danishnightingalefond
bottom of page